Spedycja Poznań

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

 

OCP – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia ładunku, koszty ponosi ubezpieczyciel, który wcześniej zobowiązał się na podstawie umowy.

Co to jest OCP?

OCP to ubezpieczenie dodatkowe i dobrowolne. Wielu klientów chce jednak mieć gwarancję bezpieczeństwa swojego ładunku i wymaga OCP od przewoźnika. Ubezpieczenie jest gwarancją wykonania zlecenia. Klient ma pewność, że w razie niewykonania zlecenia, bądź opóźnienia, to przewoźnik pokrywa wszelkie straty materialne.

Składka OCP

Składka jest obliczana na podstawie rocznych obrotów danej osoby lub gospodarstwa. Kwota, jaką zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe powinna być równa wartości transportowanego towaru. Tak, abyśmy mieli gwarancję, że uzyskamy zwrot kosztów naprawy. Istnieje również możliwość ubezpieczenia z własnym udziałem. Wtedy to przedsiębiorca musi zagwarantować pokrycie części strat. Warto zwrócić uwagę czy przewoźnik ubezpiecza ładunki o podwyższonym ryzyku jak. leki,nabiał, mięso, ADR i inne niebezpieczne substancje.

Czytaj i jeszcze raz czytaj

Zanim zgodzimy się na podpisanie jakiegokolwiek dokumentu powinniśmy sprawdzić jakie przedmioty są ubezpieczone, a jakie będzie trzeba podzielić. Wiele zakładów ubezpieczeniowych zastrzegło warunki przez które możemy nie uzyskać naszego ubezpieczenia. Przede wszystkim nie wolno używać pojazdu, który jest niesprawny, nie można przekazywać towaru osobom trzecim, nie można wjeżdżać do niektórych państw ani prowadzić pod wpływem alkoholu. Złamanie któregoś z przepisów może grozić zatrzymaniem przez słowacką Policję.

Rodzaje OCP

Ubezpieczenie OCP rozróżnia się pod względem klasyfikacji. Istnieją dwa rodzaje tego ubezpieczenia krajowe oraz międzynarodowe. Dzięki temu możemy zapobiec zachorowaniu. W razie wypadku umożliwia przeniesienie odpowiedzialności finansowej na najbliższą jej osobę.

Warto zwrócić uwagę

Przede wszystkim powinniśmy uważnie przeczytać umowę, którą zawieramy z zakładem ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń tworzą swoje atrakcyjne oferty, wyłączając wiele zdarzeń losowych z ubezpieczenia. I tak na przykład musimy pamiętać, żeby sprawdzić czy warunki umowy uwzględniają towary oraz sytuacje, które mogą zdarzyć się na drodze.