Spedycja Poznań

Obowiązki związane ze spedycją materiałów niebezpiecznych

Niebezpieczne towary przeznaczone do transportu na lądzie obejmują różnorodne substancje i przedmioty o właściwościach wybuchowych i łatwopalnych. Chodzi także o transport Szczecin materiałów toksycznych, zakaźnych, żrących lub szkodliwych dla środowiska oraz pojemników, w których przechowywane są niebezpieczne towary. Wszystkie klasy towarów niebezpiecznych są opisane w oficjalnych zaleceniach ONZ dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych – z którymi zapoznać się musi każda firma zapewniająca transport ADR.

Transport chłodnie: jakie są moje obowiązki?

Każdy, kto zajmuje się transportem towarów niebezpiecznych, musi przestrzegać tej zasady. Obowiązki są przydzielane zgodnie z zadaniami i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zadania, które zostały Ci przydzielone.

Nadawcy (producenci, importerzy lub dystrybutorzy) są odpowiedzialni za pakowanie, etykietowanie i oznaczanie towarów niebezpiecznych, jak również dostarczanie dokumentów dotyczących towarów niebezpiecznych i dostarczanie informacji dotyczących reakcji na awarie.

Osoby odpowiadające za przygotowanie transportu odpowiadają za sprawdzanie opakowań, etykietowania i oznaczania pod kątem widocznych wad, przygotowanie planu załadunku lub kontenera oraz segregację niezgodnych towarów niebezpiecznych. Dobrze zorganizowana spedycja międzynarodowa jest też odpowiedzialna za przestrzeganie specjalnych instrukcji załadunku dołączanych w dokumentach towarów niebezpiecznych, jak również oznaczenie pojazdu lub kontenera frachtowego.

S Coupe Tuning